Website Banner
อัตราค่าบริการ
 

อายุ

ปี
2559

อาหาร
(มื้อ)

ของว่าง (มื้อ)

อาบน้ำ
3 – 12 เดือน

6,500/
1-2
1
2
1 – 3 ปี

5,500/
3
1
1
หลังเลิกเรียน

2,500/
1
1
1
วันหยุด

350/
1-3
1-2
1-2
ล่วงเวลา

50/ชม.
-
-
-
รายสัปดาห์
    1,800/สัปดาห์  
หมายเหตุ  - ค่าอุปกรณ์แรกเข้า 3,000 บาท  สำหรับเด็กอายุ 3 เดือน ถึง 4 ปี
                (ชุดที่นอน หมอน ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน ผ้ากันเปื้อน แก้วน้ำ แปรงสีฟันเปลี่ยนใหม่ทุก 3 เดือน ของใช้ส่วนตัวสิ้นเปลือง   
                 และอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้)
              - ชุดที่นอน หมอน ผ้าเช็ดตัว ผ้ากันเปื้อน แก้วน้ำ จะมอบให้ผู้ปกครองเมื่อน้องลาออก เงื่อนไขการรับ-ส่งเด็ก
  • ช่วงเวลารับเด็กปกติ 07.00 - 18.00 น.หากก่อนหรือเกินจากเวลานี้ 15 นาที คิดค่าล่วงเวลาเป็น 1 ชั่วโมง
  • อาหารหลัก  อาหารเสริม และอาหารว่าง  จัดตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุของเด็ก
  • ผู้ปกครองจะได้รับบันทึกกิจกรรมประจำวันของเด็กทุกวัน

การชำระเงิน
  • ชำระเงินค่าแรกเข้า 3,000 ในวันสมัคร
  • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1 เดือนในวันสมัคร  เพื่อทางสถาบันฯ จะได้เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กต่อไป
  • ชำระค่าบริการล่วงหน้า 4 เดือน ได้รับส่วนลด 5%Current Pageid = 6